Dit Heb Je Nodig Als Je Werkt Op Hoogte: Permanente ... - Valbeveiliging in 2022 - HITS.be

Published Oct 17, 22
7 min read

Aansprakelijkheid Valbeveiliging - Valbeveiliging in 2022 - HITS.be

De valbeveiliging op een (groen)dak laat te vaak te wensen over – ook al is dat bij wet verplicht vanaf een valgevaar van 2 meter hoogte. “Doordat wij niet alleen een specialist zijn in de aanleg van groendaken, maar ook in valbeveiliging voor hellende en platte daken kunnen wij onze klanten volledig ontzorgen.

Veiligheid is per definitie een focuspunt voor wie op een dak werkt of rondwandelt. “Zeker voor daken die vrij toegankelijk zijn en volstaan met zonnepanelen, airconditioning units en andere technieken – wat steeds meer het geval is – moet er een minimum aan maatregelen worden genomen”, zegt Dave Martens. “Als we de bouwheer, de projectontwikkelaar, de aannemer of de syndicus van een VME (staat voor: Vereniging van Mede-Eigenaars) wijzen op valgevaar door het ontbreken van veiligheidselementen, kunnen we steeds meteen een oplossing voorstellen.”Sinds de overname van De Boer in 2018 maakt de jarenlange knowhow van het bedrijf rond valbeveiligingssystemen op daken deel uit van IBIC Safety.

“We willen onze klanten zoveel mogelijk ontzorgen voor alles wat gerelateerd is aan het groendak of de daktuin. Dankzij IBIC Safety kunnen we daarin nog een flinke stap verderzetten dan de aanleg en het onderhoud, waarin we al 25 jaar ervaring hebben. Onze projectleiders checken altijd op voorhand of er valbeveiliging is.

Tips Voor Het Gebruiken Van Valbeveiliging - Valbeveiliging in 2022 - HITS.beAanbrengen Van Wettelijk Verplichte Valbeveiliging - Valbeveiliging in 2022 - HITS.be

Indien niet – en dat is toch het geval bij 5 à 10 procent van de projecten – maken we een voorstel voor een individuele of collectieve beveiliging van dat dak. Niet enkel bij de aanleg, ook bij het onderhoud van het groendak, maar ook van de zonnepanelen of andere technische elementen op het dak is het van belang te zorgen dat iedereen veilig kan rondlopen en werken.

Valbeveiliging - Bescherm Uzelf En Voorkom Valgevaar - Valbeveiliging in 2022 - HITS.be

“Daar kunnen wij dan weer de meerwaarde aanbieden van de SOPREMA Group, waar IBIC intussen 10 jaar deel van uitmaakt. SOPREMA heeft met Soprasafe een eigen verankeringssysteem om één of meer mensen te beschermen die op hoogte werken. En uiteraard heeft de expert in waterdichting en isolatie de kennis en toepassingen om de boorgaten van de bevestigingspunten vakkundig en met de juiste materialen af te dichten.

Valbeveiliging - Alle Ins En Outs Van Wetgeving En Normen - Valbeveiliging in 2022 - HITS.beVeelgestelde Vragen - Instituut Voor Dakveiligheid - Valbeveiliging in 2022 - HITS.be

Bij individuele valbeveiliging gaat het over ankerpunten, muurankers of levenslijnen waar een persoon zich met een harnas aan vasthaakt. Dave Martens: “Dat beperkt de bewegingsvrijheid en brengt altijd extra handelingen met zich mee, wat meteen ook de reden is waarom het gemakkelijker is om te kiezen voor een collectieve valbeveiliging als je vrij wil rondwandelen op het dak.

Voorkom Valgevaar Bij Werkzaamheden Op Platte Daken - Valbeveiliging in 2022 - HITS.beValbeveiliging Kopen? - Complete Sets In De Aanbieding! - Valbeveiliging in 2022 - HITS.be
Positie Veiligheidssystemen Op Daken - Valbeveiliging in 2022 - HITS.beWanneer Is Valbeveiliging Verplicht Bij Een Hoogwerker? - Valbeveiliging in 2022 - HITS.be

De bouwheer draagt de verantwoordelijkheid over de veiligheid van wie werken uitvoert en de syndicus is aansprakelijk voor de veiligheid bij onderhoudswerken. “Maar het is ook onze verantwoordelijkheid om pas aan het werk te gaan als er een minimum aan veiligheidsmaatregelen zijn”, vult Dave Martens aan, “want op veiligheid en een mensenleven staat geen prijs.”.

Voor werkzaamheden vanaf 2,50 meter hoogte gelden Europese richtlijnen en is het verplicht om gebruik te maken van valbeveiligingsmiddelen. Bij werkzaamheden op een hoogte minder dan 2,50 meter is een vorm van valbeveiliging eveneens verplicht als er sprake is van een verhoogd valrisico. Dit geldt bijvoorbeeld voor werkzaamheden op uitstekende delen, op verkeerswegen of boven open water.

Permanente Collectieve Valbeveiliging - Valbeveiliging in 2022 - HITS.be

Ook beschrijven we welke vormen van valbeveiliging een oplossing zijn in deze situaties. Meer informatie over wetgeving omtrent werken op hoogte kunt u vinden in Arbobesluit 3. 16. Voor bouwwerkzaamheden op daken geldt dat vanaf 2,50 meter hoogte valbeveiliging verplicht is. De overheid schrijft ten eerste voor dat het opruimen van materiaal en afval een belangrijk preventiemiddel is om valpartijen te voorkomen.

Voor bouwwerkzaamheden waarbij er een risico is op vallen door het dak, bijvoorbeeld bij het plaatsen of vervangen van een dak, monteren we doorgaans veiligheidsnetten. Deze worden ook wel valnetten genoemd. Dit is een veilige en betrouwbare oplossing. Veiligheidsnetten kunnen ook ingezet worden als dakrandbeveiliging. Een andere oplossing om vallen van dakranden te voorkomen, zijn het bouwen van stellages of leuningen gemaakt uit buizen.

Wij bekijken zelf per situatie en omgeving wat de beste oplossing of combinatie van oplossingen is. Ons bedrijf Best Montage/Demontage B.V. monteert veiligheidsnetten volgens de EN1263 richtlijnen en we gebruiken alleen netten die aan de bijbehorende wetgeving voldoen. valbeveiliging. Alle randbeveiliging die we plaatsen voldoet aan de geldende normen en regelgeving (EU-norm 13374).

Mochten deze niet toereikend zijn, dan is persoonlijke valbeveiliging noodzakelijk. Meer informatie over het huren van veiligheidsnetten kunt u vinden op onze veiligheidsnetten huren pagina. Informatie over dakrandbeveiliging kunt u lezen op onze dakrandbeveiliging pagina.

Valbeveiliging, Wanneer Verplicht? - Valbeveiliging in 2022 - HITS.be

Indien er risicoverhogende omstandigheden zijn dienen ook bij valgevaar vanaf een lager niveau dan 2,5 meter maatregelen tot valbeveiliging te worden genomen. Van risicoverhoging kan bijvoorbeeld sprake zijn als men door een val in het water terecht kan komen of gemakkelijk uitstekende objecten kan raken. Ondanks de maatregelen die op het gebied van valbeveiliging reeds worden genomen is toch nog altijd een aanzienlijk deel van de ernstige arbeidsongevallen te wijten aan val-incidenten.

Volgens artikel 3. 16 van het Arbobesluit moet bij werkzaamheden waarbij valgevaar aanwezig is de valbeveiliging primair bestaan uit voorzieningen die alle betrokken werknemers beschermen. Zo= n collectieve protectie wordt bijvoorbeeld geboden door een voldoende hoge borstwering die zich aan de dakrand bevindt. Ook valbeveiliging door middel van een vangnet, een methode die onder meer bij het maken van lichtstraten wel wordt toegepast, kan alle werkers tegen een ernstig ongeval beschermen.

Bij nieuwbouwprojecten, uitgebreid onderhoud en renovatie moet de rand van het dak met behulp van daartoe geschikte voorzieningen worden beveiligd. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door middel van degelijk leuningwerk (met zowel een boven- als tussenleuning) of een steigervloer met leuningbescherming. Een andere oplossing is een verplaatsbaar hekwerk dat aan de dakrand wordt vastgemaakt en extra wordt ondersteund door tegen de gevel geplaatste staanders.

Daarbij speelt de afstand tussen de dakrand en de locatie waar het werk wordt uitgevoerd een essentiële rol - valbeveiliging. Indien op een plat dak de afstand tussen dakrand en werkplek tenminste 4 meter bedraagt kan uit het oogpunt van valbeveiliging worden volstaan met een duidelijke markering. Het markeren kan bijvoorbeeld plaatsvinden door middel van een tegelpad of een met duurzaam materiaal aangebrachte belijning.

Is Valbeveiliging Veilig En Voldoet Het Aan De Norm? - Valbeveiliging in 2022 - HITS.be

Door collectieve valbeveiliging is het ook mogelijk een nog groter deel van het dak tot veilig werkgebied te maken. Indien als middel tot valbeveiliging een evenwijdig aan de dakrand lopende fysieke afzetting wordt aangebracht kan de grens van het veilige gebied zich tot maximaal 2 meter van de rand van het dak uitstrekken.

Als ook buiten het veilige gebied, dus dichter dan 2 meter bij de rand van het dak, moet worden gewerkt is het bijzonder praktisch om voor de afzetting gebruik te maken van een systeem dat tevens geschikt is voor het aanhaken van individuele beschermingsmiddelen. Zo= n systeem kan bijvoorbeeld bestaan uit een doorlopende buis die stevig op het dak is verankerd.

Voor individuele valbeveiliging zijn onder meer verschillende typen gordels beschikbaar. Aan de gordel wordt een lijn bevestigd die met het andere uiteinde stevig wordt vastgemaakt aan een aanlijnvoorziening op het dak. Een voor valbeveiliging veel gebruikt type gordel is de harnasgordel, dat wil zeggen een gordel die tevens schouderbanden heeft.

Navigation

Home