Wie Is Er Verantwoordelijk Voor De Valbeveiliging? - Valbeveiliging in 2022 - HITS.be

Published Oct 13, 22
7 min read

Valbeveiliging, Wanneer Verplicht? - Valbeveiliging in 2022 - HITS.be

Een valstopsysteem zorgt ervoor dat iemand die van het dak valt niet hard op de grond terechtkomt maar in de lucht blijft hangen, waarbij de krachten die op het lichaam worden uitgeoefend niet te groot worden. Om schade aan het lichaam te voorkomen mag de kracht niet groter zijn dan 6k, N (kilonewton).

Bij de fall arrest methode van valbeveiliging is het uiteraard extra belangrijk dat de vallijn voldoende sterkte heeft en ook sharp-edge bestendig is. Dat wil zeggen dat de lijn niet kapot gaat als deze tijdens de val over een scherpe rand beweegt. Voor effectieve valbeveiliging is het ook heel belangrijk dat de harnasgordel waaraan de vallijn is bevestigd qua bescherming en veiligheid aan zeer hoge eisen voldoet, en tevens voldoende draagcomfort biedt tijdens het werken.

Zowel voor fall restraint als fall arrest systemen van valbeveiliging is het nodig dat op het dak voorzieningen aanwezig zijn waaraan men zich kan aanlijnen. Daarbij bestaan in grote lijnen twee mogelijkheden: individuele dakankers (bevestigingspunten) en systemen waarbij verschillende dakankers door middel van bijvoorbeeld een buis, rail of kabel met elkaar zijn verbonden.

Daarom is het heel praktisch dat deze aanlijnvoorzieningen snel aangebracht kunnen worden doordat er dakankers beschikbaar zijn die geen door-en-door bevestiging aan het dak vereisen maar dankzij speciale technologieën toch onwrikbaar op hun plaats blijven. Hoewel door middel van fall arrest ernstige gevolgen van een eventuele val worden voorkomen blijven bij dit systeem van valbeveiliging toch aanzienlijke risico= s bestaan.

Valbeveiliging - Bescherm Uzelf En Voorkom Valgevaar - Valbeveiliging in 2022 - HITS.be

Ook bestaat de mogelijkheid dat het valstopsysteem door technische mankementen of door incorrect gebruik niet functioneert. Als bijvoorbeeld de karabijnhaak waarmee de vallijn vastzit aan het ankerpunt niet goed is vergrendeld kan die loslaten, met desastreuze gevolgen. Ten onrechte wordt nog vaak gedacht dat iemand die dankzij persoonlijke valbeveiliging niet op de grond is gevallen maar in zijn harnasgordel ergens onder de dakrand hangt nu weliswaar oncomfortabel maar toch veilig is.

De oorzaak daarvan is dat de bloedcirculatie verstoord raakt als iemand langere tijd in een verticale positie is zonder zijn benen goed te kunnen bewegen. Activiteit van de beenspieren speelt een belangrijke rol bij het tegen de zwaartekracht in terugstromen van het bloed uit de benen naar het hart. Als deze 'spierpomp' niet functioneert kan zich zoveel bloed ophopen in de benen dat de hersenen en andere vitale organen onvoldoende bloed krijgen.

Een goed plan inzake valbeveiliging moet daarom ook regels voor een snelle en efficiënte reddingsactie omvatten. Bij iemand die met zijn uitrusting voor valbeveiliging van het dak is gevallen kan binnen een half uur, en soms nog eerder, een levensbedreigende situatie ontstaan. Hoe snel dit gebeurt is mede afhankelijk van uiteenlopende bijkomende factoren.

Om ernstige medische gevolgen en een mogelijk dodelijke afloop te voorkomen moeten als onderdeel van een programma tot valbeveiling procedures worden opgesteld waardoor een hangend slachtoffer binnen 15 minuten kan worden gered. Zelfs wanneer iemand reeds uit zijn hachelijke situatie is bevrijd dreigt er nog gevaar. Als het slachtoffer te snel in een horizontale positie wordt gebracht kan plotseling zoveel bloed naar het hart stromen dat dit overbelast raakt en een hartstilstand optreedt.

Dakveiligheid Volgens De Norm - Valbeveiliging in 2022 - HITS.be

Veiligheid Op Het Dak. - Groendak - Valbeveiliging in 2022 - HITS.beValbeveiliging - Bescherm Uzelf En Voorkom Valgevaar - Valbeveiliging in 2022 - HITS.be

Gepubliceerd op: 10 mei 2021 Is valbeveiliging verplicht volgens onze wetgeving? Met zulke harde woorden staat het niet in de wetgeving. Wat wel verplicht is, is veilig werken. Werkgevers en opdrachtgevers zijn samen verantwoordelijk voor de veiligheid van medewerkers die op hoogte werken. Een gebouweigenaar is bij onverhoopte incidenten aansprakelijk als hij niet zorgt voor een veilige (werk)omgeving.

Dit vraagt om slimme voorbereiding, vakkundige installatie en tijdige inspecties en onderhoud. Daarnaast is het essentieel om medewerkers te trainen. Maar de wetgeving staat bekend om zijn langdradige zinnen, waarbij verschillende besluiten en normen om de hoek komen kijken. Zo bestaat er de Arbeidsomstandighedenwet en het Burgerlijk Wetboek, maar ook het Bouwbesluit en het Arbeidsomstandighedenbesluit, ook wel het Arbobesluit genoemd.

Heeft u vragen? Neem vrijblijvend contact op. Hieronder belichten wij veelvoorkomende onderwerpen en halen wij de wetgeving aan. Bij werkzaamheden vanaf 2,5 meter hoogte is valbeveiliging verplicht. Maar als er risicoverhogende omstandigheden bij werkzaamheden lager dan 2,5 meter zijn, dan dient hier ook valbeveiliging te worden aangebracht. Denk aan werken boven water, wegen of machines, of bij sparingen in vloeren.

Valbeveiliging Voor Beginners: 4 Essentiële Componenten - Valbeveiliging in 2022 - HITS.beDakbeveiliging Tijdens Het Verbouwen: Belang & Soorten - Valbeveiliging in 2022 - HITS.be

Arbeidsomstandighedenbesluit 3. 16 valgevaar: Er is in elk geval sprake van valgevaar bij aanwezigheid van risicoverhogende omstandigheden, openingen in vloeren, of als het gevaar bestaat om 2,5 meter of meer te vallen. Op een plat dak kan er in de veilige zone worden gewerkt, zonder het toepassen van valbeveiliging. Hiervoor moet de afstand tussen de dakrand of een niet doorvalveilige lichtkoepel of lichtstraat en de werklocatie tenminste 4 meter zijn, waarbij er een duidelijke markering is aangebracht.

Wanneer Is Valbeveiliging Noodzakelijk? - Valbeveiliging in 2022 - HITS.be

Hoe hoog moet een borstwering zijn? Hier bestaat verwarring over. Dit komt door het verschil in regelgeving in het Bouwbesluit vóór 2003, het Bouwbesluit na 2003 en het Arbeidsomstandighedenbesluit. Vóór 2003 was het volgens het Bouwbesluit verplicht om op hoogte een borstwering te maken van minimaal 90 cm. Dit is voor personen die zich op hoogte bevinden en langs een balustrade moeten lopen.

Echter, in de Arbeidsomstandighedenwet staat dat als een medewerker op hoogte moet werken, er een borstwering nodig is van 1 meter (valbeveiliging). Deze twee regels stroken dus niet met elkaar, waardoor werknemers op werklocaties terecht komen met borstweringen van 90 cm, terwijl dit eigenlijk niet mag volgens de Arbeidsomstandighedenwet. Gelukkig is dit na 2003 in het Bouwbesluit aangepast naar 1 meter.

Bij bestaande gebouwen vraagt een te lage borstwering aanvullende veiligheidsmaatregelen. Er is nog wat anders aan de hand, want als er een borstwering toegepast wordt op een gebouw van 13 meter of hoger, dan gelden andere regels (valbeveiliging). Mocht er een borstwering op 13 meter of hoger gerealiseerd worden, dan is volgens het Bouwbesluit van na 2003 een hoogte van 1,20 meter verplicht.

Het is belangrijk om te kijken naar wat het doeleinde is van uw dakoppervlak. Dit kunt u goed inzichtelijk maken met een Risico Inventarisatie & Evaluatie. Arbeidsomstandighedenbesluit 3. 16 valgevaar:: Hekwerken en leuningen worden als doelmatig aangemerkt indien zij tenminste tot 1 meter boven het werkvlak beveiliging bieden tegen vallen, dan wel voldoen aan het voor vloerafscheiding bepaalde bij of krachtens het Bouwbesluit 2012.

Wetgeving Op Het Dak: Vanaf 2m Is Valbeveiliging Verplicht - Valbeveiliging in 2022 - HITS.be

18 Hoogte na 2003: De algemene eis voor de minimale hoogte van een vereiste vloerafscheiding bedraagt krachtens het 1 m. Bij een hoogteverschil tussen een vloer en een aangrenzende vloer, terrein of water van meer dan 13 m is op grond van het een vloerafscheiding met een hoogte van ten minste 1,2 m voorgeschreven.

Permanente Collectieve Valbeveiliging - Valbeveiliging in 2022 - HITS.beValbeveiliging Dak - Veilig Op Platte Daken Werken - Valbeveiliging in 2022 - HITS.be

Het Arbobesluit gaat er vanuit dat de verantwoordelijke als eerste collectieve valbeveiliging aanbiedt. Zeker als er geen borstwering van voldoende hoogte aanwezig is. Dit is van toegevoegde waarde bij projecten van lange duur of bij werkzaamheden die vaak plaatsvinden. Denk aan nieuwbouwprojecten, langdurig onderhoud of renovatie. Een voorbeeld van collectieve valbeveiliging is dakrandbeveiliging, ook wel hekwerk genoemd.

Een oplossing die ook werkt voor mensen die niet specifiek zijn opgeleid voor veilig werken op hoogte. Dakrandbeveiliging is tijdelijk of permanent te bevestigen. Arbeidsomstandighedenbesluit 3. 16 valgevaar: Bij het verrichten van arbeid waarbij valgevaar bestaat is zo mogelijk een veilige steiger, stelling, bordes of werkvloer aangebracht of is het gevaar tegengegaan door het aanbrengen van doelmatige hekwerken, leuningen of andere dergelijke voorzieningen.

Navigation

Home